Stránka letáku BAUHAUS – Katalog PLOTY A ZAHR. DOMKY – str. 43

Tento leták platí do 31. 8. 2023.
Tento leták platí do 31. 8. 2023.

Přepis textu:

Montáž sloupků do betonu     1     Značení a umístění:     vyznačte průběh vaší plotové zástěny včetně všech     plánovaných pozic sloupků pomocí napnuté vodící šňůry.     Před výkopem děr pro sloupky odstraňte stávající drny     trávníku a uschovejte je ve stínu. Drny budou později     znovu zasazeny.     4     Vyrovnání patky tvaru H:     horizontální a vertikální vyrovnání patky by se mělo     kontrolovat nejlépe pomocí vodováhy nebo pomocí     nivelačního přístroje. Podkládáním klínů se co nejpřesněji     upraví vyrovnání patky tvaru H. Opakujte tento postup     dokud nebudou usazeny všechny patky.     Příslušenství     Kotevní patky k zatlučení     1. Kotevní patka zatloukací     - STANDARD     pozinkováno     71 x 71 x 750 mm     16220004     91 x 91 x 750 mm     16220028     91 x 91 x 900 cm     16220035     2. Kotevní patka zatloukací     nastavitelná, pozinkováno     71 x 71 x 750 mm     16224488     91 x 91 x 750 mm     16224495     91 x 91 x 900 mm     16224512     2     3. Kotevní patka se závitem U-FIX     s trámovým závěsem, jednoduše     a rychle vyrovnávací, pozinkováno     pro dřevěné sloupky 70 x 70 mm     16229304     pro dřevěné sloupky 90 x 90 mm     16229311     1     3     2     Založení děr pro betonové základy:     vykopejte díry pro základy (40 x 40 cm) pro všechny     plánované sloupky. Pro zajištění dostatečné stability by     měly být díry minimálně 80 cm hluboké. Takto zabráníte     tomu, aby mráz poškodil betonový základ a vytlačil ho     směrem nahoru takzvaným vydouváním půdy mrazem.     5     Vzdálenost mezi sloupky a patkami:     nasadte sloupky do patek a zasadte zpět drny trávníku.     Pro ochranu před zamokřením položte na příčné traverzy     patky tvaru H asi 5 až 10 mm silné dřevěné podložky.     Volný prostor chrání sloupek před dešťovou vodou, která     prosakuje mezi dřevo sloupku a patku.     Kotevní patky k zabetonování     4. Kotevní patka ve tvaru L     pozinkováno, 90 mm     10677990     5. Kotevní patka ve tvaru U     pozinkováno, 71-101 mm,     např. 71 mm     10677691     6. Trámové ukotvení ve tvaru L     nastavitelná šířka, vhodné     pro dřevěné kůly tloušťky     přibližně 71 až 131 mm,     pozinkováno     10677653     7. Trámové ukotvení ve tvaru H     pozinkováno, 91, 101 a 121 mm,     např. 91 mm     10678250     STABILITⓇ     8. Kotevní patka     101 x 60 x 100 mm     10677952     121 x 60 x 100 mm     10677976     DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY *Dostupnost se může na jednotlivých odborných centrech lišit.     5     8     4     6     7     مد     Upevnění patky tvaru H:     zasadte patku tvaru H do betonového základu. Patku     podepřete a zajistěte pomocí dřevěné lišty, kterou     položíte napříč díry pro základ. Beton musí být vyplněn     až do asi 1,5 cm pod dřevěnou lištu. Nyní zhutněte beton     stlačováním pomocí tyče nebo podobným předmětem.     6     Umístění sloupků:     pro jednoduchost upevněte sloupky před vyrovnáním     provizorními držáky. Jakmile budou sloupky v jejich     konečné poloze, můžete vyvrtat otvory pro jejich upevnění.     Nyní již jenom zasuňte šrouby s šestihrannou hlavou,     našroubujte matice a pevně šrouby utáhněte. Předtím     ještě odstraňte dřevěné podložky.     Kotevní patky k našroubování     9. Trámové ukotvení ve tvaru U     pozinkováno, 71, 91 a 101 mm,     např. 71 mm     10678212     10. Patka stavitelná     výškově stavitelná     110 x 80 x 200 mm     30339473*     110 x 110 x 300 mm     30364527*     11. Trámové ukotvení ve tvaru U     výškově i šířkově nastavitelné,     vzdálenost od země výškově     nastavitelná 150-190 mm     25960028     STABILITⓇ     12. Kotevní patka stavitelná     150 x 70 x 215 mm     25959743     150 x 70 x 80 mm     25960019     Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.     9     10     11     12     BAUHAUS 43

×

    Sdílení