Stránka letáku BAUHAUS – Katalog PLOTY A ZAHR. DOMKY – str. 42

Tento leták platí do 31. 8. 2023.
Tento leták platí do 31. 8. 2023.

Přepis textu:

Plotové zástěny     M     42 www.bauhaus.cz     pat     Zaražení patky:     zaražení patky je nejpohodlnější způsob montáže sloupků     pro plotové zástěny. Sloupové patky lze cílenými údery     rychle zarazit do podloží bez potřeby betonování. Pomocí     vodováhy je nutné kontrolovat, zda je patka zarážena     do země rovně. Pohyblivé pouzdro umožňuje dodatečné     vyrovnání sloupku.     купантитрому     Soukromí zaručeno     Univerzální zástěny z různých materiálů a prvků činí z vaší zahrady oddělené a atraktivní místo, které je zároveň     spolehlivě chráněné před nežádoucími pohledy.     MAN     Měření a plánování     Mějte na paměti efektivní šířku prvků     zástěn. Ta je u 180cm prvků o 2 cm užší     a u 90cm prvků o 1 cm užší než jsou     katalogové údaje (ty uvádí montážní     rozměry).     Dobře naplánovat a správně změřit     Nalezli jste požadovanou pohledovou ochranu a vybrali jste všechny vhodné dekorativní prvky? Potom následuje další důležitý krok: přesné změření     celé plotové zástěny. Mějte přitom na paměti, že pro přesné rozměry jednotlivých prvků je třeba brát v úvahu i jejich skutečné (efektivní) vnější rozměry,     protože informace v katalogu uvádí čistě montážní rozměry.     Ma     B     (180 cm)     Zabetonování podpěry sloupku:     jedním z největších,,nepřátel" pro materiál a podpěry     sloupků je síla větru. Silný vítr působí na hlavní plochu     oplocení. Při výběru síly materiálu a druhu podpěry     zohledněte zvolené místo pro plotové zástěny. Nejstabilnější     metodou usazení sloupků jsou zabetonované podpěry     sloupků tvaru H.     A     (178 cm)     A: efektivní     rozměr prvku     pohledově     oddělující stěny     B: montážní     rozměr     a nejlepší     odstup sloupků     Poté spočítejte montážní polohu     plotových pilířů se zohledněním     tloušťky sloupků. Vaši plotovou zástěnu     montujte s minimálním odstupem 5 cm     od země jako ochranu před kontaktní     vlhkostí.     Upevnění na hmoždinky:     patky s upevněním na hmoždinky slouží k upevnění     sloupků na již existující základy-sloupky jsou jednoduše     přišroubovány k existující ploše základu. Výhodné jsou     výškově a šířkově nastavitelné podpěry sloupků tvaru U,     jelikož je zde možné upravovat odstup od země díky     zabudovanému závitu i v již smontovaném stavu.

×

    Sdílení