Stránka letáku BAUHAUS – Katalog PLOTY A ZAHR. DOMKY – str. 39

Tento leták platí do 31. 8. 2023.
Tento leták platí do 31. 8. 2023.

Přepis textu:

Instalace systému Zenturo® jako gabionové stěny     1. Vykopání jámy     Rozměry jam by měly být minimálně 40 x 60 cm, hloubky     50-70 cm (v závislosti na výšce plotové stěny) a vzdálenosti     mezi jednotlivými jámami a jejich středy asi 203 cm.     Mezi jámami vykopejte asi 5 cm hluboký žlábek. Šířka     žlábku by minimálně měla být rovna šířce sloupku     Zenturo® (tedy 12 cm). Žlábek vyplňte betonem, štěrkem,     hrubým granulátem, pískem, dlažebními kostkami,     starými dlaždicemi, atd.     50 až 70 cm     DI     2     60 cm     1b     40 cm     203 cm     2a     6000     1a     CIGARE     2. Vložení prvního sloupku a vyplnění     betonem     Dva souběžné panely k sobě připevněte pomocí     pavoukovitých upevňovačů a montážních šroubů.     Na druhém konci je třeba panely podepřít kusem     dřeva či kamenem.     Ujistěte se, zda je vše perfektně upevněno vodorovně     i kolmo. Vyplňte první jámu betonem.     3. Připevnění panelů na druhý a další     sloupky     Druhý sloupek umístěte do druhé jámy a z části ji vyplňte     betonem. Zároveň pomocí pavoukovitých upevňovačů     připevněte ke druhému sloupku panely 1a a 2a (přední strana).     Poté připevněte panely 1b a 2b (zadní strana) k druhému     sloupku. Panely podepřete kusem dřeva nebo kamenem.     Ujistěte se, zda je vše umístěno správně vodorovně i kolmo.     Naplňte druhou jámu betonem. Takto pokračujte, dokud     neumístíte všechny sloupky.     203 cm     BAUHAUS 39

×

    Sdílení