Stránka letáku BAUHAUS – Katalog PLOTY A ZAHR. DOMKY – str. 12

Tento leták platí do 31. 8. 2023.
Tento leták platí do 31. 8. 2023.

Přepis textu:

Jak bezpečně postavit plot     مل     4     1     Přípravné práce jsou rychlé. Pomocí šňůry s otočným     držadlem a kolíků si daný úsek vyznačte. Pozici     sloupků označte co nejpřesněji. Důležité je dávat pozor     na domovní přípojky v zemi!     M     Me     ak     Postavte první panel a sloupek vložte do asi 10cm vrstvy     betonu. Nevyplňujte zatím betonem celou jámu. Panel     nejprve podložte dřevěným hranolem, vyrovnejte pomocí     vodováhy a zafixujte provizorními podpěrami.     12 www.bauhaus.cz     7     Zkrácení plotových panelů není obtížné. Položte panel     na kus dřeva a pomocí úhlové brusky jej přeřízněte.     Pro připojení panelu ke zdi můžete jeho konec pomocí     hranolu zahnout do pravého úhlu. Místa řezu     nezapomeňte ošetřit proti korozi.     ak     2     Nyní je potřeba vykopat jámy pro sloupky. Obvyklý     rozměr je 30 x 30 x 50 cm. Při odkládání zeminy     myslete na to, ze které strany budou dílce na plot     připevněny. Travní drny dejte stranou, na konci jimi     vykopané jámy přikryjete.     5     w     wk     Všechno sedí? Jámu postupně vyplňte betonem a pomocí     tyče jej lehce zdusejte. Zabráníte tak tomu, aby v něm     zůstaly vzduchové bubliny nebo nerozmíchané zbytky     betonu. Nahoře nechte asi 10cm prostor, který později     zakryjete travními drny.     3     První sloupky spojte s plotovými panely. Ty by     přitom měly ležet na rovné ploše (dlažbě nebo trávníku).     Při montáži vždy používejte originální montážní pomůcky.     Práci si můžete usnadnit použitím aku šroubováku.     whe     6     Dále pokračujte obdobným způsobem. Jednotlivé plotové     panely montujte postupně. Každý krok překontrolujte     pomocí šňůry s otočným držadlem a vodováhy.     Betonem plňte jámy až tehdy, když je pozice plotu     opravdu konečná.     Pozinkování - co je dobré vědět     Výrobci automobilů už dlouho ví, že žárové zinkování je nejlepší ochranou ocelových konstrukcí     před korozí. Zinek navíc propůjčuje ošetřenému kovu typický vzhled.     ✔ žárovým zinkováním ošetřený plot postupně změní svoji barvu ze světle lesklé přes matně šedou     až po tmavě šedou     ✔ změnu barvy povrchu způsobují i vlivy počasí - v důsledku reakce zinku se vzduchem vzniká     ochranná vrstva oxidu zinečnatého a uhličitanu zinečnatého, která je vůči těmto vlivům odolná     ✔ je-li k materiálu omezený přístup vzduchu (a tím pádem i oxidu uhličitého), může     se na povrchu tvořit bílá rez     ✔ ve vrstvě zinku se mohou vyskytovat i drobná zinková vlákna nebo zbytky strusky

×

    Sdílení