Stránka letáku BAUHAUS – Katalog Nářadí a dílna – str. 67

Tento leták platí do 31. 3. 2023.
Tento leták platí do 31. 3. 2023.

Přepis textu:

Nepostradatelní pomocníci při práci     Nesmírně důležitá je ochrana     dýchacích cest     Na vašem pracovišti nebo ve vaší dílně     se vyskytují zdroje znečištění, které večer nelze     umýt mýdlem a vodou. Částice, které     se například uvolňují při broušení nebo     lakování a kterése mohou dostat do plic,     mohou způsobit dlou-hodobé vážné poškození     zdraví. A to neplatí jen pro zaměstnance, kteří     mohou být vystaveni působení nějaké látky     po celá desetiletí. Poškození zdraví kvůli     chybějícím ochranným pomůckám může     být dokonce způsobeno i domácím kutilům.     Používání ochranných filtračních masek proto     není žádnou známkou slabosti, ale vážně     přijatá odpovědnost za vlastní zdraví.     Před čím chrání respirátory?     Filtry nejsou žádné ochranné dýchací přístroje.     Chrání před aerosoly, kouřem a jemným prachem     a zabraňují tak vniknutí jemných částic     do plic, které tam nepatří. Samozřejmě     ale nikdy nemohou nahradit chybějící kyslík.     Filtrační masky jsou rozděleny do tří tříd     (viz níže uvedené informace). Zkratka ,,FFP"     znamená ,,filtering face piece", tj. ,,filtrační     schopnost", která je důležitá pro následnou     klasifikaci.     Tip: vždy se předem informujte!     Při posuzování potřebné třídy filtrů může     být člověk kdykoliv překvapen. Tak například     vrtání nebo řezání nerezové oceli nebo     tvrdého dřeva patří do nejvyšší třídy ochrany     (FFP3). Takže se vždy informujte, pokud     máte pracovat s novým materiálem!     Ochrana zraku     Ochranné brýle musí zvládnout více než     sluneční brýle: měly by chránit nejen oči     před prachem a cizími tělesy, nesmí se také     zamlžovat, nesmí způsobovat zkreslení a musí     být odolné proti poškrábání a měly by umožnit     pohodlné nošení po delší dobu. Naše rada:     vždy zkoušejte v kombinaci s jinou ochranou     hlavy, zda je vše v pořádku a dobře sedí.     Přilba     Ochranu hlavy byste neměli brát na lehkou     váhu! Aby se předešlo závažnému poškození     centrální nervové soustavy, norma DIN EN 397     přesně stanovuje, co všechno musí průmyslová     ochranná přilba zvládnout. Tlumení nárazů,     odolnost proti proražení, nehořlavost a tepelná     odolnost, elektrická izolace, ochrana proti     kapalnému kovu a optimální dosednutí na hlavě.     Přilba, ochrana očí     a ochrana dýchacích cest by měly     být vždy vzájemně sladěny.     Pracovní oděv     Modré montérky již dosloužily! Pracovní oděvy     jsou dnes odolnější, funkčnější a lépe drží krok     s módou než dříve. Brání pronikání vlhkosti     a chladu, chrání vás, když se něco pokazí,     a pohodlně se nosí po celý pracovní týden. Váš     FFP1     Chrání před netoxickým nepato-     genním prachem. Zabraňuje     podráždění dýchacích cest nebo     abyste nevdechovali nepříjemné     pachy.     Maska třídy FFP1 zachycuje     minimálně 80 % polétavých     částic ve vzduchu.     ochranný oděv doplní funkční prádlo, protože     optimalizuje výměnu tepla a vlhkosti na vaší     pokožce.     Typický příklad: prach při     zametání, práce při sádrování.     Rukavice     Setkáváte se s mechanickými nebo chemickými     riziky? Chcete strhnout zeď nebo montovat     technické komponenty? Potřebujete ochranu     před horkem nebo vlhkostí? V našich odborných     centrech najdete správné ochranné rukavice     pro každý úkol a každou velikost - od rukavic pro     jemné práce až po extrémně odolné rukavice!     Klasifikace dýchacích masek:     Ochranné dýchací masky chrání při práci před aerosoly, kouřem a jemným prachem a dělí se do 3 tříd. Jejich     ochranná funkce je standardizována v celé Evropě (norma EN 149). Musíte se ujistit, že máte pro svou práci     správnou ochranu dýchacích cest.     Ochranná obuv     Dobrá ochranná obuv je dnes také vizuálně     na dobré úrovni, pohodlně se nosí a může     udělat mnohem víc, než jen ochránit prsty     na nohouocelovou špičkou. Podrážka odolná     proti propíchnutí vás chrání před hřebíky,     k tomu obuv také chrání proti vlhku, brání     uklouznutí a má mnoho dalších bezpečnostních     vlastností. Mimochodem, mnoho modelů     ochranné obuvi je velmi pohodlných a nabízí     podobné pohodlí jako vysoce kvalitní sportovní     nebo turistické boty.     Ochrana sluchu     Od úrovně hluku vyšší než 80 dB musíte nosit     mušlové chrániče sluchu nebo špunty do uší     na plastovém oblouku. Této mezní hodnoty     je dosahováno při práci s téměř veškerým     elektrickým nářadím. Pro srovnání: hovor     při pokojové hlasitosti dosahuje 50 až 60 dB,     ruční okružní pila již dosahuje dobrých 100 dB     a řetězová pila asi dB. Kdo se v takových     případech chrání nedbale, pravděpodobně     později za to zaplatí vysokou cenu.     FFP2     Chrání před škodlivými nebo     mutagenními prachy, kouřem     a mlhou. Tyto škodlivé látky by     v krátkodobém horizontu vedly     k podráždění dýchacích cest     a v dlouhodobém horizontu     k poškození plic.     Maska třídy FFP2 zachycuje     minimálně 94 % polétavých     částic ve vzduchu.     Typický příklad: kovodílna.     FFP3     Chrání před toxickými, karcinogenní-     mi a radioaktivními prachy, kouřem     a mlhou. Patří sem také viry,     bakterie nebo spory plísní.     Zabraňuje, díky maximální ochraně,     že nepřicházíte do kontaktu     s látkami, které mají velký potenciál     způsobit onemocnění.     Maska třídy FFP3 zachycuje mezi     95 a 99 % polétavých částic ve     vzduchu.     Typický příklad: chemický průmysl.     BAUHAUS 67

×

    Sdílení