Stránka letáku BAUHAUS – Katalog Nářadí a dílna – str. 66

Tento leták platí do 31. 3. 2023.
Tento leták platí do 31. 3. 2023.

Přepis textu:

V závislosti     na druhu práce     Ize ochranný oděv     doplnit-například     kolenními chrániči     odolnými proti     proříznutí     a vodě ...     Bezpečnost práce platí     na každé stavbě!     Ochranný oděv nelze vynechat     Mnoho řemeslníků, kutilů i profesionálů     podceňují důležitost pracovních oděvů. Přičemž     správné vybavení není důležité pouze při     používání těžkých zařízení. Ze statistického     hlediska k většině pracovních úrazů dochází     při jednoduchých každodenních činnostech.     Kromě prevence nehod odolávají dobré     pracovní oděvy nepříznivým povětrnostním     podmínkám a předchází typickým nemocem     z nachlazení. A to, že je fyzická pohoda před-     pokladem dobré práce ví každý, kdo pracuje     venku. Přilba, rukavice, ochranné brýle,     odolné a protiskluzové boty, a pokud je to     nutné, ochrana dýchacích cest, to všechno     není žádné extra vybavení, ale předpoklad     pro veškeré práce v ohrožené oblasti. Ať už je     to kolega, vedoucí nebo stavebník, nedovolte     nikomu, kdo nemá osobní ochranné pomůcky,     pracovat na vašem pracovišti. Protože prevence     je vždy lepší než trpně přijímat nehody a nás-     ledně se o zraněné starat.     Bezpečnost práce v prvé řadě slouží lidem i vám samotnému! Používání     moderního ochranného vybavení a dodržování předpisů bezpečnosti     práce vás ochrání před zraněním.     Ohrožené části těla     Zdaleka nejčastěji zraněnou oblastí těla     jsou ruce (téměř 40 % hlášení o nehodách),     66 www.bauhaus.cz     ...nebo     bezpečnostní     obuví se zvláště     dobrou přilnavostí     podrážek (neklouzavé     podrážky).     ***......***     za nimiž následuje kotník a noha. Rovněž paže,     ramena, stehna a bérce jsou ve statistice nehod     na předních místech. Překvapivě časté jsou     také poranění hlavy a představují téměř deset     procent výskytu nehod. Ale právě proti tomuto     typu zranění vás chrání vaše osobní ochranné     pomůcky. Mimochodem, nedostatečná prevence     ukazuje další důležitý faktor vzniku nehod. Muži     jsou mnohem náchylnější k nehodám než ženy.     Povinná ochrana na stavbě:     ✓nikdy nepracujte bez přilby     ✓nikdy nepracujte bez ochranných brýlí     ✓ chraňte si uši a sluch     ✓     používejte odpovídající vhodné rukavice     používejte bezpečnostní obuv ve vhodné     bezpečnostní třídě     ✓používejte ochrannou masku při demolici     používejte pracovní oděv chránící proti     vlhkosti, chladu, nečistotám a prachu     ✓používejte výstražnou vestu při práci     v silničním provozu     používejte zabezpečení proti pádu při práci     ve výškách     Přehled bezpečnostních     přikazovacích značek podle     bezpečnostních pravidel pro     pracoviště ASR A1.3*:     Obecný     příkaz     Používej     ochranné brýle     Použij     svářečskou kuklu     Použij ochranný     oděv     Použij ochranu     obličeje     Použij respirátor     proti prachu     Použij ochranu     pokožky     Použij svářečské     brýle     Čti návod     k obsluze     Před prací     uzemni     L     Použij ochrannou     obuv     Omyj si ruce     Použij ochranu     hlavy     B     Použij ochranu     hlavy     {     Použij přechod     C     →     Použij     bezpečnostní pás     Pracuj     s chrániči sluchu     Vypni ze     zásuvky     Použij ochranné     rukavice     Drž se zábradlí     AYI     Použij reflexní     vestu     Použij výstroj     k upoutání     Použij ochrannou     zástěru     Vypni před     začátkem prací     *ASR A1.3= technická pravidla pro pracoviště;     bezpečnostní značky a značky pro ochranu zdraví

×

    Sdílení