Stránka letáku BAUHAUS – Katalog Nářadí a dílna – str. 119

Tento leták platí do 31. 3. 2023.
Tento leták platí do 31. 3. 2023.

Přepis textu:

Nadčasové klasické nářadí     Slovo kleště je odvozeno zřejmě od slova klestit,     čili upravovat ořezáváním, osekáváním. Již ve     starověkém Egyptě byl používán praktický nástroj     pro přepravu horkých předmětů, dnes se již bez     nich neobejde jakákoliv sada nářadí - tento jed-     noduchý, ale efektivní princip pákového efektu,     využívají jak řemeslníci, tak i kutilové. V závis-     losti na druhu kleští existují různé typy kloubů     a kloubových ramen. U přiloženého kloubu leží     obě poloviny kleští (ramena kleští) na sobě bez     vybrání, zatímco u vloženého kloubu má každé     rameno kleští vybrání až do poloviny profilu.     U takzvaného prostrčeného kloubu je v jednom     rameni kleští štěrbina, skrze kterou je druhé     rameno kleští prostrčeno.     Máte na výběr     V případě asi 100 různých existujících typů kleští     se snadno ztratí přehled. V zásadě lze každé     kleště přiřadit do jedné z následujících šesti     kategorií. Uchopovací nebo přidržovací kleště,     štípací nebo oddělovací kleště, kleště pro krim-     pování nebo tvarování, kombinované kleště,     multifunkční kleště a speciální verze.     Kleště na stáhnutí izolace     (z vodičů)     KNIPEX     Pro snadné odizolování elektrických kabelů     a pro oddělení plastu a pryže od drátu nebo     lanka kabelu. Nejen v elektrotechnice, ale     také pro použití v oblasti kutilství. První volba     pro kabely s izolací z PVC.     Výhody:     ✓ umožňují přesnou práci na kabelech     ✓ ideální pro těžko přístupná místa     ✓vhodné také pro kutily a radioamatéry     Co nesmí chybět     Některé kleště by měly být vždy k dispozici pro     drobné práce v domě nebo pro opravy. Samozře-     jmě jsou na prvním místě kombinované kleště,     běžně nazývané kombinačky. Multifunkční nástroj     kombinuje štípací kleště a instalatérské kleště     a lze je také použít pro elektrikářské práce. Pevné     přidržování hřebíků je stejně snadné jako stříhání     kabelů nebo drátů. Pokud se s druhým případem     setkáváte častěji, je vhodné si zakoupit kleště na     štípání drátů. Kleště pro hrubé stříhání, stříhají     téměř vše, ale lze je použít ve správném provedení     také pro přesné práce, jako jsou elektro-instalační     práce, výroba modelů nebo činnosti v oblasti     přesné mechaniky.     Bezpečnost především     Bez ohledu na to, pro které kleště se rozhod-     něte, si před nákupem vyjasněte zamýšlený     účel použití a věnujte pozornost našim kritériím     kvality (viz rámeček s informacemi). Pro práci     pod elektrickým napětím (střídavé nebo ste-     jnosměrné napětí) je nezbytná izolace rukojetí.     Kleště by měly být také odzkoušeny podle normy     DIN.     Instalatérské kleště     Instalatérské kleště, známe také jako sikovky,     povolují matice a šrouby a jsou určeny pro     opravy vodovodního potrubí, topení atd. Rýho-     vání čelistí drží trubky a vsuvky / objímky pevně     a bezpečně proti sklouznutí, materiál zůstává při     otáčení nepoškozený.     Výhody:     nastavitelný kloub pro flexibilní práci     ✓ mimořádně dlouhá životnost     ✓obzvláště bezpečné se samosvorným     účinkem     Správná údržba čelistí     Pokud jsou řádně očištěny a uloženy, budou     vás vaše kleště doprovázet po celý život     a budou vám věrně sloužit. Kromě toho je síla     potřebná pro práci s dobře udržovaným nástro-     jem nižší, což minimalizuje riziko sklouznutí     nebo ujetí. Doporučujeme pravidelné čištění     jemným olejem s čisticími přísadami (například     WD 40), abyste zabránili rezivění nebo usazo-     vání zbytků. Kleště by měly být uchovávané     a chráněné před vlivy prostředí.     Při nákupu kleští věnujte     pozornost     Jaká kritéria by měly kvalitní kleště     splňovat?     Důležité je následující:     ✓pohodlná manipulace: ergonomicky     tvarované rukojeti zajišťují bezpečné     držení a snižují riziko sklouznutí     ✓ přesnost: čelisti nebo řezné hrany jsou     vzájemně rovnoběžné, při zavírání     na sebe přesně dosedají a nezanechávají     žádné mezery     ✓ bezpečnost: rukojeti nastavitelných kleští     (např. instalatérské kleště) nikdy nesmí     umožnit jejich zmáčknutí natolik, aby     sevřely vaše prsty     Štípací kleště     (z betonářské oceli)     Pro stříhání kovových tyčí, šroubů, drátů,     svorníků, hřebíků nebo jiných součástí - střihači     svorníků neodolá téměř žádný materiál. Na     rozdíl od rozbrušovacích pil nebo zkracovacích     kotoučových pil nevznikají při práci žádné jiskry,     což snižuje riziko nehod.     Výhody:     efektivní i v malém provedení     ✓ stříhá i ty nejtvrdší materiály     ✓dlouhé rukojeti pro vysoký pákový efekt     BAUHAUS 119

×

    Sdílení