Stránka letáku Astur Qanto velkoobchod – str. 143

Tento leták platí do 30. 6. 2021.


Leták je v kategoriích:


Tento leták platí do 30. 6. 2021.

Přepis textu:

EE Náhradní plnění     Pracujete v organizaci s více než 25 zaměstnanci?     Pokud ano, tak je vaše společnost povinna, dle zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.     Nemáte zaměstnance se zdravotním postižením?     Potom je i pro vás určena naše nabídka náhradního plnění.     Co je to náhradní plnění?     Zaměstnavatel (včetně státních institucí) může tuto povinnost splnit odebráním výrobků, zboží nebo služeb od organizace,     která může poskytnout náhradní plněí     Příklad:     Za každých 25 zaměstnanců musí zaměstnavatel zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo odebrat zboží     či služby v roce 2021 v hodnotě 242 277 Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo     odvést do státního rozpočtu nejméně 86527,50 Kč + nárůst podle průměrné mzdy v národním hospodářství.     Přesné částky budou stanoveny ke konci roku 2021.     Odběrem zboží od nás si můžete zajistit náhradní plnění a splnit tak svoji zákonnou povinnost.     Za nesplnění této povinnosti může být udělena pokuta až ve výši 1 000 000 Kč!     V případě, že se vás náhradní plnění týká, neodkládejte odběr zboží na poslední měsíce v roce.     Více informací u našich obchodních zástupců, nebo u p. Jiřího Mikolina (kontaktní údaje – 723 774 078; mikolin.jiri@qanto.cz)     Další příklady viz. tabulka.     Povinný podíl OZP (ZPS) ve společnosti - při více než 25 zaměstnancích     Skutečný počet vašich zamněstanců     35     50     90     Z toho povinný podíl zamněstnanců OZP (ZPS) (4%)     1,4     2,00     3,6     Odvod státu v případě, že nezaměstnáváte občany     se OZP (ZPS) / odběrem zboží od nás     121 138,50 Kč     173 055,00 Kč     311 499,00 Kč     Výše uvedené úspory dosáhnete odběrem     zboží od nás v hodnotě     339 187,80 Kč     484 554,00 Kč     872 197,20 Kč     Vaše měsíční úspora bude činit     10 094,90 Kč     14 421,30 Kč     25 958,30 Kč     www.qanto.cz     astur O     &     &Qanto    

×

    Sdílení