Stránka letáku Albert hypermarket – str. 21

Tento leták platí do 15. 6. 2021.
Tento leták platí do 15. 6. 2021.

Přepis textu:

9- -37 %     229.-     464--17%     399-     Jägermeister     • 35%     • 0,5 1     • 11 = 458 Kč     Slivovice     Collection     1850     • 50%     • 0,51     •11= 798 Kč     Jagermeifter     SLINOVICE     56-     850     Nicolaus     Vodka     • 38%     189- -39 %     11490     •0,51     •11= 229,80 Kč     52--34%     NIŽŠÍ NEŽ ČEKÁTE     349-     179- -27 %     Jameson     whiskey     • 40%     • 0,71     •11= 498,58 Kč     12990     439- -27 %     NICOLAUS     STOCK.     Eafta Amad     VODKA     Fernet Stock     1927     319.-     JAMESON     • 33%     • 0,51     • 11= 259,80 Kč     ERNET     METAXA     STOCK     Metaxa 5*     • 38%     •0,71     •1|= 455,72 Kč     iSnocK PLZI BO tNoe     STANDARD     33%     IRISH WHISKEY     WORLD     VODKA     AWARDS     TEST CACH     PURE     NEUTRAL     SPRING     TASTIMO     2021     COLD     BOŽKOV     19,30 -33 %     35,90-30 %     990     2490     REPUBLICA 249.-     349- -28 %     Red Bull     MONSTER     ENEROYy     Monster 4pack     • energetický ná poj     •4x 0,5 1     •11= 49,95 Kč     Red Bull     • energet ický nápoj     • 250 ml     • 100 ml = 9,96 Kč     • vybrané druhy     ENERO DRINK     D6* BOŽKOV.     Božkov Republica     třtinová vodka     • 40%     • 0,7|     • 11 = 355,72 Kö     VODKA     z CUHROVE TRTIHY     TỤC krekry     • 100 g     • vybrané druhy     19.90 -20 %     39,90-35 %     1590     13,90 -28 %     9 90     2590     Bohemia     Strižnicke     brambiarky     SOLENE     Strážnické     brambůrky     • 60 g     • 100 g = 16,50 Kč     • wybrané druhy     Bohemia chips     • 130-140 g     • 100 g od 18,50 Kč     • vybra né druhy     Jemt seles     TUC     ORIGINAL     64001     21    

×

    Sdílení