Stránka letáku Albert hypermarket – darovat dobré jídlo je kouzelný pocit – str. 35

Tento leták platí do 2. 1. 2022.
Tento leták platí do 2. 1. 2022.

Přepis textu:

ITÁLIE     299-23 %     19- -21 %     EXKLUZIVNĚ     U NÁS     199.-     13990     Torre Rracina     Nero d'Avola     • Itálie     • 0,75|     •1| = 265,31 Kč     MAESTRO     199-15 % Casali del     Maestro     Primitivo     • Itál ie     • 0,75|     •11= 186,54 Kč     Barone     • Itálie     • 0,75 |     •1| = 225,34 Kč     299 30%     169-     179.-     PRIMITIVO     In lurlen     Cielo Passaia     Toscana     • Itál ie     • 0.75     •11= 238,67 KČ     PASSAIA     TORRE     RRACINA     NERO D'AVOLA     super cena     269- -50 %     349-     13390     96     299-23 %     C. Beretta     Ripasso     Valpolicella     • Itá lie     • 0,75 |     •1|= 165,31 KC     199-     Gran Maestro     Rosso     • Itá lic     • 0,751     •11= 178,54 Kč     219- -32 %     19-     189-     Masso Antico     Primitivo     199--24 %     Casa Defrà     • Itálie     • 0,75 I     •1|= 252 KČ     14990     • tálie     • 0,75I     • 1|= 265.31 Kč     PİCCINI     GRAN     MAESTRO     MASSOANTICO     Piccini Chianti     • Itálie     • 0,/5I     •1|= 199,8/ KC     ISERV     CHIANTI     CLASSICO     Reserra     Primtivo     ADDASSITO     Ripasso     EXKLUZIVNĚ     U NÁS     CaLIA ET     ASA DEFRA     Slovně a graficky poskytnutá     informace o původu potravin     „česká potravina" je v sculadu     s § 9b zákona č. 1101997 Sb.,     o potravinách a tabákových výrcbcích,     a v souladu s příslušným prováděcím     Adresa provozovate e: A bert Česká republika, s. r. o., Radl cká 117, 158 00 Praha 5- Nové Butov ce. Veškeré zboží     prodéváme v mrožs:ví obvy«lémr pro jednu comácnost. V etáku jsou použ a ilustrační fcta. Cery všech produk:ü     platí v termír J cd 17. 11. 2021 do 2. 1. 2022, nabídka čerstvého zboží platí pouze od 17. 11. do 7. 12. 2021, neni-li     uvecenc jnak. Uvedené ce ny jsoL bez dekorace. Distribuci zajištuje společnost Prvn' 1ovinová společnos:, a.s.     ořipadě oroolémú s distr     infc@albert.cz. Chyby v tisku vyarazeny, Tato reklama nen nabídkcu ani výzvou k podání naɔidky.     V hypermarketech Albert Ize platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert.     Letáková nabidka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč.     albert     Ontet pocmena     ákü     pezplatnoj infoli     ište na e-mailovo     resu:     HYPERMARKET     právnim předpisem.     46/21    

×

    Sdílení